30. září – br. Oto Tichý

7. října – slavnost Díkčinění za úrodu ses.f. Marie Reyter – s vysluhováním sv. Večeře Páně

14. října – br. Oto Tichý

21. října – ses.f. Marie Reyter – s vysluhováním sv. Večeře Páně

28. října – br. Karel Cuchal

Začínáme vždy v 9:00.
Po bohoslužbách se scházíme k povídání u káv a čaje. Těšíme se na vás!