2.8. – neděle 8. po sv. Trojici
br. Jiří Kantor

9.8. – neděle 9. po sv. Trojici
br.f. Luděk Korpa
s vysluhováním sv. Večeře páně

16.8. – neděle 10. po sv. Trojici
br. Karel Cuchal

23.8. – neděle 11. po sv. Trojici
br. Jiří Kantor
s vysluhováním sv. Večeře Páně

30.8. – neděle 12. po sv. Trojici
br. Oto Tichý

Po bohoslužbách se už opět scházíme k tradičním rozhovorům u kávy a čaje. I k nim jste všichni srdečně zváni!
Požehnaný čas vám všem!