Merklínská kazatelna v červenci
(jak už víte, tak čas od času se služebník může i na poslední chvíli proměnit)

3.7. – neděle 3. po sv. Trojici
ses.f. Marie Reyter

10.7. – neděle 4. po sv. Trojici
br.f. Jaroslav Vokoun
s vysluhováním sv. Večeře páně

17.7. – neděle 5. po sv. Trojici
br. Karel Cuchal

24.7. – neděle 6. po sv. Trojici
ses.f. Marie Reyter
s vysluhováním sv. Večeře Páně

31.7. – neděle 7. po sv. Trojici
br.f. Jan Satke

Po bohoslužbách se scházíme k tradičním rozhovorům u kávy a čaje.
I k nim jste všichni srdečně zváni!
Požehnaný prázdninový čas vám všem!