neděle 1.1.2023
novoroční bohoslužba, neděle Jména Páně
br. Radim Škaloud
s vysluhováním sv. Večeře Páně

8.1. – 1. neděle po Zjevení Páně
br.f. Jaroslav Vokoun
s vysluhováním sv. Večeře Páně

15.1. – 2. neděle po Zjevení Páně
br. Oto Tichý

22.1.- 3. neděle po Zjevení Páně
br.f. Jan Satke
s vysluhováním sv. Večeře Páně

29.1.- 4. neděle po Zjevení Páně
zatím neobsazeno

Nedělní bohoslužby začínají vždy v 9:00 hod.
Po jejich skončení se scházíme k rozhovorům u kávy a čaje.
Jsou možné i individuální rozhovory s některým z přítomných duchovních.
Všichni jste srdečně zváni!