Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic

"Jeden jest Mistr váš, Kristus, vy pak všichni bratři jste." Mat. 23,8

Staršovstvo FS ČCE v Merklíně svolává na neděli 15.11.2009 sborové shromáždění. Shromáždění začne po skončení bohoslužeb. Na programu bude diskuze o rozdělení či nerozdělení sdružení sborů (s FS Přeštice) a případné schválení dokumentů pro toto rozdělení potřebných (Dodatek k Dohodě o sdružení sborů, kterým se toto sdružení ruší, a Smlouva o další spolupráci dvou samostatných sborů).

 20.11. (pátek) bude mít program na biblické hodině br.farář Adam Balcar z Nového Města pod Smrkem. Téma – Jan Kalvín a církevní politika.
Bratr farář dorazí pravděpodobně i s rodinou, pokud to bude možné, přijede ve čtvrtek a odjede v sobotu. Chtějí si prohlédnout Merklín i okolí.

1.11 – br.f Satke

8.11. – br. Cuchal

15.11. – br. Zvolánek (po bohoslužbách sborové shromáždění)

22.11. – br.f. Vokoun

29.11. – br.f. Satke

Se změnou času z letního na astronomický (kdosi také říkal, že se vrací čas podle Pánaboha) dochází i k posunu začátku pátečních biblických hodin. Od následujícího pátku (30.října) budou biblické hodiny pro dospělé začínat od 18,00 hod. Časy ostatních pravidelných sborových setkání se nemění.

Konají se ve dnech 13.11. – 15.11.2009. Pro bližší info klikněte na následující odkaz.

Seniorátní dny mládeže

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2018 Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic Design by SRS Solutions