Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic

"Jeden jest Mistr váš, Kristus, vy pak všichni bratři jste." Mat. 23,8

Přidáno zářijové číslo sborového zpravodaje. Omlouváme se, že na rozdíl od papírové podoby, je v neúplné podobě (chybí pár naposled přidaných článků a také je to bez korektur). Pokusíme se brzy napravit.

Od tohoto měsíce (t.j. září) dochází k přesunu. Místo v úterý se budeme scházet ve čtvrtek. Čas 17,30 zůstává.

Dny důvěry

Dny důvěry

Na www.dnyduvery.cz   najdete pozvání a všechny potřebné informace o akci v titulku. Citujeme z úvodní stránky:

Jak možná víte, komunita bratří v Taizé organizuje takzvanou Pouť důvěry na Zemi. Vždy na přelomu roku to bývá již tradiční Evropské setkání mladých v některém vybraném evropském městě, avšak stále častěji se konají také menší oblastní etapy na různých světadílech.

Jedna taková etapa se bude letos na podzim konat i v Brně, o víkendu od pátku 9. do neděle 11. října 2009, a zúčastní se jí také dva bratři z Taizé. Stejně jako před dvěma lety ve Zlíně, i letos zveme všechny mladé lidi ze všech církví na toto ekumenické setkání, na kterém se chceme společně modlit, rozvažovat nad radostným poselstvím v Bibli, sdílet se a v pestrosti všech tradic se vzájemně obohacovat.

Kromě společných modliteb se zpěvy z Taizé budou součástí programu biblické úvody a sdílení ve skupinách, řada tématicky zaměřených workshopů a také účast na bohoslužbách jednotlivých církví.

Těšíme se na společné setkání!

Od pátku 25. do neděle 27. září mělo v Merklíně proběhnout  - v kostele, na faře, na farní zahradě i všude okolo – tradiční potáborové setkání účastníků letního tábora v Habarticích. Osobní a technické zádrhele však způsobily, že akci není možné uskutečnit. není však zrušena, ale pouze PŘESUNUTA NA VÍKEND OD 16. DO 18. ŘÍJNA.

Rozpis bohoslužeb na září:

neděle 6. září – br.f. Satke (VP- s vysluhováním sv. Večeře Páně)

neděle 13. září – br. Cuchal

neděle 20. září – br.f. Satke

neděle 27. září – br.f. Vokoun (VP)

V neděli 27. září budeme slavit i den díkůvzdání za úrodu.  Ten sice dle kalendáře připadá až na neděli následující (t.j. 4. října), ale to jsme k oslavě zváni do partnerského sboru v Nittenau. Oslava 27. září se navíc stane i součástí potáborového setkání účastníků letošního letního tábora v Habarticích.

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2018 Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic Design by SRS Solutions