Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic

"Jeden jest Mistr váš, Kristus, vy pak všichni bratři jste." Mat. 23,8
Dny důvěry

Dny důvěry

Na www.dnyduvery.cz   najdete pozvání a všechny potřebné informace o akci v titulku. Citujeme z úvodní stránky:

Jak možná víte, komunita bratří v Taizé organizuje takzvanou Pouť důvěry na Zemi. Vždy na přelomu roku to bývá již tradiční Evropské setkání mladých v některém vybraném evropském městě, avšak stále častěji se konají také menší oblastní etapy na různých světadílech.

Jedna taková etapa se bude letos na podzim konat i v Brně, o víkendu od pátku 9. do neděle 11. října 2009, a zúčastní se jí také dva bratři z Taizé. Stejně jako před dvěma lety ve Zlíně, i letos zveme všechny mladé lidi ze všech církví na toto ekumenické setkání, na kterém se chceme společně modlit, rozvažovat nad radostným poselstvím v Bibli, sdílet se a v pestrosti všech tradic se vzájemně obohacovat.

Kromě společných modliteb se zpěvy z Taizé budou součástí programu biblické úvody a sdílení ve skupinách, řada tématicky zaměřených workshopů a také účast na bohoslužbách jednotlivých církví.

Těšíme se na společné setkání!

Od pátku 25. do neděle 27. září mělo v Merklíně proběhnout  - v kostele, na faře, na farní zahradě i všude okolo – tradiční potáborové setkání účastníků letního tábora v Habarticích. Osobní a technické zádrhele však způsobily, že akci není možné uskutečnit. není však zrušena, ale pouze PŘESUNUTA NA VÍKEND OD 16. DO 18. ŘÍJNA.

Rozpis bohoslužeb na září:

neděle 6. září – br.f. Satke (VP- s vysluhováním sv. Večeře Páně)

neděle 13. září – br. Cuchal

neděle 20. září – br.f. Satke

neděle 27. září – br.f. Vokoun (VP)

V neděli 27. září budeme slavit i den díkůvzdání za úrodu.  Ten sice dle kalendáře připadá až na neděli následující (t.j. 4. října), ale to jsme k oslavě zváni do partnerského sboru v Nittenau. Oslava 27. září se navíc stane i součástí potáborového setkání účastníků letošního letního tábora v Habarticích.

Rádi bychom Vás upozornili na vysílání dětského křesťanského televizního pořadu *“Biblická pátrání“* které začíná *v sobotu 5.9. v 8:00 na ČT1.*
Pořad bude pokračovat každou sobotu v 8:00 na ČT1 až do konce roku.Sedmnáctidílný cyklus, který přibližuje dětským divákům základní biblické příběhy, na jejichž základě se formovala euroatlantická civilizace i kultura, připravila do vysílání Česká televize. Pořad z dílny Centra náboženské tvorby Televizního studia Brno je určený
především dětem ve věku od 8 do 12 let.
Obsahem pořadu jsou epizody ze života dvou dětí, Johanky a Adama, které dostaly za úkol připravit televizní pořad o Bibli. Ve chvíli, kdy se začínají na celém projektu domlouvat, se jim ozve záhadný profesor Fridrich. Nabídne svoji pomoc a uloží dětem první úkol. Tím se rozběhne celá série pátracích výletů, kdy Johanka s Adamem hledají stopy daného biblického příběhu, a současně i odpověď na otázku, zadanou profesorem Fridrichem. Ta nakonec vede i k pochopení smyslu zkoumaného příběhu.
Pátrání děti zavede na nejrůznější místa v České republice, ale také v Izraeli, kde se největší část biblických příběhů odehrála. Získávají informace od řady informovaných lidí – odborníků. S některými se setkávají osobně, s jinými navazují spojení prostřednictvím Adamova PDA, podobně, jako s profesorem Fridrichem.
Jednotlivé díly cyklu nabízejí základní informace o klíčových příbězích bible. To může mít vedle základního ontologického dopadu i přínos etický; děti dostávají příležitost uvědomit si souvislosti a důsledky určitých typů praktického jednání. Porozumění těmto souvislostem by ovšem mělo vyplynout z příběhů samotných, pořad se snaží vyhnout se moralizování.
Celý pořad má bohatou grafiku; znělky a předěly mají jednotnou tvář, která pracuje s charakteristickým vzhledem starých map a motivy starých zeměměřičských přístrojů. Jiný charakter pak má obrazová podoba vyprávěného biblického příběhu; kreslené ilustrace, které vytvořil významný výtvarník /Jaromír F. Palme/ , jsou občas zpestřeny lehkou animací.
/Cyklus obsahuje tyto části:/ Bible – kniha knih, Adam a Eva, Bláznivý Noe, Abraham – otec národů, Josef a jeho bratři, Vysvobození z Egypta, Desatero, David a Goliáš, Královna Ester, Vánoční příběh, Pokušení na poušti, Svatba v Káně, Utišení bouře, Milosrdný Samaritán, Dobrý pastýř, Velikonoce a Letnice.
Každý díl trvá 17 minut, režisérem cyklu je /Martin Benc/, scénáristkou /Ráchel Bícová/ .
s pozdravem tvurci poradu Biblická pátrání

Seniorátní den diakonie v západních Čechách proběhne letos v sobotu 19. září 2009 v nově postaveném sborovém domě v Domažlicích s tématem „Diakonický sbor“. Na programu bude pokračování
zamyšlení faráře Luďka Korpy z Klobouk u Brna nad současnými výzvami pro diakonické konání církve, tržiště nápadů a dobrých zkušeností s diakonickými aktivitami ve sborech u nás i v zahraničí a
prakticky zaměřené dílny.
Pozvánku, podrobný program a praktické informace pro přihlášení najdete na sborových nástěnkách.. Srdečně jsou zváni všichni zájemci i z jiných seniorátů i ekumeny.

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2018 Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic Design by SRS Solutions