Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic

"Jeden jest Mistr váš, Kristus, vy pak všichni bratři jste." Mat. 23,8

Rádi bychom Vás upozornili na vysílání dětského křesťanského televizního pořadu *“Biblická pátrání“* které začíná *v sobotu 5.9. v 8:00 na ČT1.*
Pořad bude pokračovat každou sobotu v 8:00 na ČT1 až do konce roku.Sedmnáctidílný cyklus, který přibližuje dětským divákům základní biblické příběhy, na jejichž základě se formovala euroatlantická civilizace i kultura, připravila do vysílání Česká televize. Pořad z dílny Centra náboženské tvorby Televizního studia Brno je určený
především dětem ve věku od 8 do 12 let.
Obsahem pořadu jsou epizody ze života dvou dětí, Johanky a Adama, které dostaly za úkol připravit televizní pořad o Bibli. Ve chvíli, kdy se začínají na celém projektu domlouvat, se jim ozve záhadný profesor Fridrich. Nabídne svoji pomoc a uloží dětem první úkol. Tím se rozběhne celá série pátracích výletů, kdy Johanka s Adamem hledají stopy daného biblického příběhu, a současně i odpověď na otázku, zadanou profesorem Fridrichem. Ta nakonec vede i k pochopení smyslu zkoumaného příběhu.
Pátrání děti zavede na nejrůznější místa v České republice, ale také v Izraeli, kde se největší část biblických příběhů odehrála. Získávají informace od řady informovaných lidí – odborníků. S některými se setkávají osobně, s jinými navazují spojení prostřednictvím Adamova PDA, podobně, jako s profesorem Fridrichem.
Jednotlivé díly cyklu nabízejí základní informace o klíčových příbězích bible. To může mít vedle základního ontologického dopadu i přínos etický; děti dostávají příležitost uvědomit si souvislosti a důsledky určitých typů praktického jednání. Porozumění těmto souvislostem by ovšem mělo vyplynout z příběhů samotných, pořad se snaží vyhnout se moralizování.
Celý pořad má bohatou grafiku; znělky a předěly mají jednotnou tvář, která pracuje s charakteristickým vzhledem starých map a motivy starých zeměměřičských přístrojů. Jiný charakter pak má obrazová podoba vyprávěného biblického příběhu; kreslené ilustrace, které vytvořil významný výtvarník /Jaromír F. Palme/ , jsou občas zpestřeny lehkou animací.
/Cyklus obsahuje tyto části:/ Bible – kniha knih, Adam a Eva, Bláznivý Noe, Abraham – otec národů, Josef a jeho bratři, Vysvobození z Egypta, Desatero, David a Goliáš, Královna Ester, Vánoční příběh, Pokušení na poušti, Svatba v Káně, Utišení bouře, Milosrdný Samaritán, Dobrý pastýř, Velikonoce a Letnice.
Každý díl trvá 17 minut, režisérem cyklu je /Martin Benc/, scénáristkou /Ráchel Bícová/ .
s pozdravem tvurci poradu Biblická pátrání

Seniorátní den diakonie v západních Čechách proběhne letos v sobotu 19. září 2009 v nově postaveném sborovém domě v Domažlicích s tématem „Diakonický sbor“. Na programu bude pokračování
zamyšlení faráře Luďka Korpy z Klobouk u Brna nad současnými výzvami pro diakonické konání církve, tržiště nápadů a dobrých zkušeností s diakonickými aktivitami ve sborech u nás i v zahraničí a
prakticky zaměřené dílny.
Pozvánku, podrobný program a praktické informace pro přihlášení najdete na sborových nástěnkách.. Srdečně jsou zváni všichni zájemci i z jiných seniorátů i ekumeny.

Ve dnech 4.9. – 6.9. se uskuteční další rodinný víkend ve sborovém domě metodistické církve v Horšovském Týně. Je možné přijet v pátek odpoledne a odjet rovněž odpoledne, ale v neděli. A obojí klidně i
kdykoliv mezi tím. Jen kvůli případným noclehům se dopředu ohlašte u br. Satkeho nebo br. Mištery. Program bude víceméně volný – kromě společných modliteb a chval hlavně sport, výlety  a jiné formy
aktivního odpočinku dle schopností a nálady. Je možné se i koupat v bazénu, který je součástí objektu. Prostě úžasné místo! Těšíme se na sebe navzájem a hlavně na Pána!

Dnes přidáno nové, t.j. srpnové číslo.

Ve fotogalerii najdete odkaz na fotky z ordinace nových presbyterů

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2018 Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic Design by SRS Solutions