Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic

"Jeden jest Mistr váš, Kristus, vy pak všichni bratři jste." Mat. 23,8

● Úvodní píseň
● Vstup
● Přivítání
● Píseň: 604 Buď sláva Bohu, chvála Otci
● Modlitba
● 1. čtení: Sk 3:1-10
1Petr a Jan šli o třetí hodině do chrámu celý článek…

Dne 2. 12. se v našem kostele konal koncert stodské Základní umělecké školy a její pobočky v Merklíně.
Za foto děkujeme sestře Šteflové a panu Stanislavu Körnerovi (další galerie zde).

V hojném počtu jsme se sešli ke sledování dokumentu o páteru Toufarovi.

● Úvodní píseň
● Vstup
● Přivítání
● Píseň: 264 Všichni věrní křesťané celý článek…

Česká televize uvede v úterý 29. listopadu pořad s názvem Jako bychom dnes zemřít měli o životě a mučednické smrt kněze Josefa Toufara, umučeného komunisty.

Česká starokatolická církev zahrnula pátera Toufara jako novodobého mučedníka mezi své svaté, v římskokatolické církvi se jedná o jeho blahořečení (předstupeň svatořečení).

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2016 Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic Design by SRS Solutions