Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic

"Jeden jest Mistr váš, Kristus, vy pak všichni bratři jste." Mat. 23,8

Milí bratři a milé sestry,
když ďábel ponoukal Ježíše ke skoku z vrcholku jeruzalémského chrámu, použil Ježíš jako odpověď slova z Deuteronomia (6,16): „Nebudeš pokoušeti Hospodina, Boha svého“.
Myslím, že tato slova se dají použít i do současné situace, a tak se i náš sbor rozhodl vyslyšet doporučení Synodní rady a zrušit nedělní bohoslužby. Prozatím tedy o 3. a 4. postní neděli (tedy 15. a 22. března).
Volného nedělního času tak můžete využít ke čtení Písma a k modlitbám. Případně ke sledování bohoslužeb v rozhlase, televizi, či na internetu.
Biblické hodiny pro dospělé zatím zrušeny nejsou, a tak můžete přijít určitě ještě dnes do malé modlitebny našeho kostela – začínáme v 18:00.
Pán ať s vámi se všemi zůstává stále!

1.3. – 1. postní neděle – Invokavit
br. Oto Tichý

8.3. – 2. postní neděle – Reminiscere
br.f. Luděk Korpa
s vysluhováním sv. Večeře Páně
následuje VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ

15.3. – 3. postní neděle – Okuli
br. Karel Cuchal

22.3. – 4. postní neděle – Laetare
ses.f. Marie Reyter
s vysluhováním sv. Večeře Páně

29.3. – 5. postní neděle – Judika
br.f. Tomáš Matouš Živný

Začátek nedělních bohoslužeb je vždy v 9:00 hod.
Po jejich skončení se scházíme k rozhovorům u kávy a čaje.
Všichni jste srdečně zváni!

2.2. – poslední neděle po Zjevení Páně
br. Oto Tichý

9.2. – neděle Septuagesimae
br.f. Luděk Korpa
s vysluhováním sv. Večeře Páně

16.2. – neděle Sexagesimae
br. Karel Cuchal

22.2. – neděle Estomihi
ses.f. Marie Reyter
s vysluhováním sv. Večeře Páně

Začínáme vždy v 9:00. Po skončení bohoslužebného shromáždění se scházíme k rozhovorům u kávy a čaje. Těšíme se na každého z vás!

středa 1.1.2020 od 10:00 – novoroční bohoslužba
br.f. Jaroslav Vokoun – s vysluhováním sv. Večeře Páně

5.1. – 2. neděle po Narození Páně
br. Oto Tichý

12.1. – 1. neděle po Zjevení Páně
br.f. Luděk Korpa – s vysluhováním sv. Večeře Páně

19.1. – 2. neděle po Zjevení Páně
br. Karel Cuchal

26.1. – 3. neděle po Zjevení Páně
br.f. Jaroslav Vokoun – s vysluhováním sv. Večeře Páně

Nedělní bohoslužby začínají vždy v 9:00 hod.
Po jejich skončení se scházíme k rozhovorům u kávy a čaje.
Jsou možné i individuální rozhovory s některým z přítomných duchovních.
Všichni jste srdečně zváni!

Zveme všechny z Merklína a okolí na Štědrovečerní bohoslužbu
24.12. od 22:00
slovem poslouží br.f. Jan Satke z Přeštic
do vánoční pohody nás všechny naladí Jarda Vacík a přátelé
Pojďte s námi prožít čekání na vánoční svátky.
Pokoj vám všem!

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2020 Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic Design by SRS Solutions