Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic

"Jeden jest Mistr váš, Kristus, vy pak všichni bratři jste." Mat. 23,8

5.11. – br.f. František Pavlis – s vysluhováním sv. Večeře Páně
12.11. – br. Oto Tichý
19.11. – ses.f. Marie Reyter – s vysluhováním sv. Večeře Páně
26.11. – poslední neděle církevního roku – ses.f. Marie Reyter

Bohoslužby začínají vždy v 9:00, po jejich skončení jsou všichni zváni k popovídání u kávy a čaje.
Těšíme se na vás!

Slavnostní bohoslužba k výročí 500 let reformace – slovem a vysluhováním sv. Večeře Páně bude sloužit br.f. Jaroslav Vokoun, reformační písně na varhany doprovodí br. Martin Reyter
Po skončení bohoslužby se přesuneme do malé modlitebny, kde od cca 10:00 navážeme besedou s tématem „Otazníky nad Lutherem“. Na naše (a vaše) dotazy bude odpovídat br. Jaroslav Vokoun, tentokráte jako profesor Teologické fakulty Jihočeské university v Českých Budějovicích a jeden z předních českých znalců problematiky reformace a díla Martina Luthera.
Těšíme se na každého z vás!!!
P.S. Káva, čaj a něco malého k tomu na vás samozřejmě čekají i během besedy :-)

Od tohoto pátku (tj. od 20. října) se opět začne scházet skupinka (nejen) našich dětí. Začátek jsme oproti minulosti posunuli na 15:00 hod!!!
Na prvním setkání se budeme seznamovat a společně hledat to, co by nás dohromady mohlo bavit. Určitě však budeme zpívat chvály a modlit se za to, aby nás (vždy) příště přišlo víc :-)

1.10. – br.f. František Pavlis
slavnost Díkčinění za úrodu,
s vysluhováním sv. Večeře Páně

8.10. – br. Oto Tichý

15.10. – ses.f. Marie Reyter
s vysluhováním sv. Večeře Páně

22.10. – br. Karel Cuchal

29.10. – br.f. Jaroslav Vokoun
slavnostní bohoslužba ke Dni reformace
s vysluhováním sv. Večeře Páně

Bohoslužby začínají v 9.00 hod. Po jejich skončení se scházíme k povídání u kávy a čaje.
Všichni jste srdečně zváni!

Od 1. září 2017 jsme po nějaké době opět administrovaným sborem. (Staro)novým administrátorem byl ustanoven br.f. Jan Satke. Těšíme se na spolupráci a zároveň doufáme, že se nám co nejdříve podaří najít kazatele či kazatelku, se srdcem pro tak trochu misijní práci na „divokém Západě“ :-)

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic Design by SRS Solutions