Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic

"Jeden jest Mistr váš, Kristus, vy pak všichni bratři jste." Mat. 23,8

Pokud není oznámeno jinak, probíhají bohoslužby i setkání v týdnu po dobu letních prázdnin pravidelně, vizte sborový program.

Tuto neděli bude u nás kázat host, bratr pastor Vít Dan Kolinger z Církve živého Boha v Praze, Hořovicích a Příbrami.

… zní právě teď hra bratra Martina Reytera. Bude nás doprovázet za 14 dní.

● Tradiční píseň 366:1
● Vstup: Ex 14:26-31
● Přivítání
● Píseň: 426 Tvá, Pane Kriste, věc to jest
● Modlitba
● 1. čtení: Ex 15:1-19
● Píseň: Zp 68 Není vždy slunce na obloze
● Kázání: Řm 8:12-17 celý článek…

V úterý dne 12. 7. náš kostel navštívily děti z příměstského tábora konaného v Základní škole speciální Merklín, jejímž zřizovatelem je diakonie naší církve.

Jeden z nejmenších účastníků dnešních bohoslužeb.

● Tradiční píseň 366:1
● Vstup: Iz 55:1.10-13 1„Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko! 10Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. 11Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.“ 12„S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. Hory a pahorky budou před vámi zvučně plesat a všechny stromy v poli budou tleskat. 13Místo trní vyroste cypřiš, místo plevele vzejde myrta. To bude k oslavě Hospodinova jména, za trvalé znamení, které nebude vymýceno.
● Píseň: 480 Srdce k srdci, spěšte spolu celý článek…

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2016 Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic Design by SRS Solutions