Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic

"Jeden jest Mistr váš, Kristus, vy pak všichni bratři jste." Mat. 23,8

5.9. – neděle 14. po sv. Trojici
br. Oto Tichý

12.9. – neděle 15. po sv. Trojici
br.f. Luděk Korpa
s vysluhováním sv. Večeře páně

19.9. – neděle 16. po sv. Trojici
br. Karel Cuchal

26.9. – neděle 17. po sv. Trojici
br.f. Ondřej Pellar
s vysluhováním sv. Večeře Páně

Po bohoslužbách se už opět scházíme k tradičním rozhovorům u kávy a čaje.
I k nim jste všichni srdečně zváni!
Požehnaný čas vám všem!

1.8. – neděle 9. po sv. Trojici
br. Oto Tichý

8.8. – neděle 10. po sv. Trojici
br. Jan Krejčí

15.8. – neděle 11. po sv. Trojici
br.f. Luděk Korpa
s vysluhováním sv. Večeře Páně

22.8. – neděle 12. po sv. Trojici
br. Karel Cuchal

29.8. – neděle 13. po sv. Trojici
br.f. Tomáš Matouš Živný
s vysluhováním sv. Večeře Páně

Slavení sv. Večeře Páně je v srpnu výjimečně přeloženo na 3.a 5. neděli!!!

Po bohoslužbách se už opět scházíme k tradičním rozhovorům u kávy a čaje. I k nim jste všichni srdečně zváni!

Požehnaný čas vám všem!

4.7. – neděle 5. po sv. Trojici
S připomenutím příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
a Památky Mistra Jana Husa
br. Oto Tichý

11.7. – neděle 6. po sv. Trojici
br.f. Luděk Korpa
s vysluhováním sv. Večeře páně

18.7. – neděle 7. po sv. Trojici
br. Karel Cuchal

25.7. – neděle 8. po sv. Trojici
br. Oto Tichý
s vysluhováním sv. Večeře Páně

Po bohoslužbách se už opět scházíme k tradičním rozhovorům u kávy a čaje. I k nim jste všichni srdečně zváni!
Požehnaný čas vám všem!

6.6. – Neděle po sv. Trojici
br. Oto Tichý

13.6. – 2. neděle po sv. Trojici
SBOROVÝ DEN – 90 let od otevření kostela
od 9:00 slavnostní bohoslužba
za aktivní účasti minulých i současných kazatelů sboru
s vysluhováním sv. Večeře páně
od 14:00 duchovní promluvy + modlitby
prokládané písněmi ze SVÍTÁku
(hraje Sband ze sboru Plzeň Západ)

pondělí 14.6. od 18:00 – povídání s muzikou
(nejen) na Spirituál Kvintet budou vzpomínat JIŘÍ a ZDENA TICHOTOVI
hrát bude skupina ELIAS z Klatov

20.6. – 3. neděle po sv. Trojici
br. Karel Cuchal

27.6. – 4. neděle po sv. Trojici
br.f. Jaroslav Vokoun
s vysluhováním sv. Večeře Páně

18:00 – 18:05
Zvon – zahájení Noci kostelů zvoněním zvonu

20:00 – 21:00
Varhanní koncert
Celou řadu skladeb zahraje na varhany merklínský muzikant Yarda Vacík. Čas nemusí být nutně omezen uvedeným rozpětím

Celovečerní program:

Prohlídky kostela
Komentované i nekomentované prohlídky všech prostor kostela, včetně těch, kam se při bohoslužbách běžně nepodíváte.

Rozhovory a modlitby
Během celého večera je prostor pro (nejen) duchovní rozhovory a případné modlitby.

Prohlídky prostor Stacionáře Plamínek (v prostorách farního bytu)
Prohlídky prostor Stacionáře Plamínek, který po dobu rekonstrukce své budovy v Kostelní ulici využívá prostory farního bytu našeho sboru. Spojeno s možností zakoupení výrobků.

Nocí kostelů s Plamínkem
Cesta obcí Merklín, kde vás na několika stanovištích čekají otázky připravené právě ve Stacionáři Plamínek. Cíl bude u našeho kostela a čekají vás v něm drobné odměny. Ti, kdo dojdou až za tmy, si užijí světlo loučí. možno „cestovat“ už odpoledne!

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2021 Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic Design by SRS Solutions