Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic

"Jeden jest Mistr váš, Kristus, vy pak všichni bratři jste." Mat. 23,8

6.6. – Neděle po sv. Trojici
br. Oto Tichý

13.6. – 2. neděle po sv. Trojici
SBOROVÝ DEN – 90 let od otevření kostela
od 9:00 slavnostní bohoslužba
za aktivní účasti minulých i současných kazatelů sboru
s vysluhováním sv. Večeře páně
od 14:00 duchovní promluvy + modlitby
prokládané písněmi ze SVÍTÁku
(hraje Sband ze sboru Plzeň Západ)

pondělí 14.6. od 18:00 – povídání s muzikou
(nejen) na Spirituál Kvintet budou vzpomínat JIŘÍ a ZDENA TICHOTOVI
hrát bude skupina ELIAS z Klatov

20.6. – 3. neděle po sv. Trojici
br. Karel Cuchal

27.6. – 4. neděle po sv. Trojici
br.f. Jaroslav Vokoun
s vysluhováním sv. Večeře Páně

18:00 – 18:05
Zvon – zahájení Noci kostelů zvoněním zvonu

20:00 – 21:00
Varhanní koncert
Celou řadu skladeb zahraje na varhany merklínský muzikant Yarda Vacík. Čas nemusí být nutně omezen uvedeným rozpětím

Celovečerní program:

Prohlídky kostela
Komentované i nekomentované prohlídky všech prostor kostela, včetně těch, kam se při bohoslužbách běžně nepodíváte.

Rozhovory a modlitby
Během celého večera je prostor pro (nejen) duchovní rozhovory a případné modlitby.

Prohlídky prostor Stacionáře Plamínek (v prostorách farního bytu)
Prohlídky prostor Stacionáře Plamínek, který po dobu rekonstrukce své budovy v Kostelní ulici využívá prostory farního bytu našeho sboru. Spojeno s možností zakoupení výrobků.

Nocí kostelů s Plamínkem
Cesta obcí Merklín, kde vás na několika stanovištích čekají otázky připravené právě ve Stacionáři Plamínek. Cíl bude u našeho kostela a čekají vás v něm drobné odměny. Ti, kdo dojdou až za tmy, si užijí světlo loučí. možno „cestovat“ už odpoledne!

2.5. – 5. neděle velikonoční – Cantate
br. Oto Tichý

9.5. – 6. neděle velikonoční – Rogate
br.f. Luděk Korpa
s vysluhováním sv. Večeře Páně

16.5. – 7. neděle velikonoční – Exaudi
br. Karel Cuchal

23.5. – Svatodušní neděle – Letnice
br.f. Jaroslav Vokoun
s vysluhováním sv. Večeře Páně

pátek 28.5. od 18:00 – NOC KOSTELŮ (program připravujeme)

30.5. – Neděle svaté Trojice
br.f. Tomáš Matouš Živný
s vysluhováním sv. Večeře Páně

Společné posezení u kávy a čaje zatím stále možné není. K rozhovorům po bohoslužbách je možno využít prostor v kostele nebo na farní zahradě. Těšíme se na každého z vás!

2.4. – od18:00!!! – Velký pátek
s vysluhováním sv. Večeře Páně
br.f. Luděk Korpa

4.4. – Boží hod velikonoční
s vysluhováním sv. Večeře Páně
br. Oto Tichý

5.4. – velikonoční pondělí
s vysluhováním sv. Večeře Páně
br. Jiří Kantor

11.4. – 1.neděle velikonoční Quasimodogeniti
s vysluhováním sv. Večeře Páně
br.f. Luděk Korpa

18.4. – 2. neděle velikonoční
Misericordias Domini
br. Karel Cuchal

25.4. – 3. neděle velikonoční – Jubilate
br. Jiří Tomášek

7.3. – 3. neděle postní –Oculi
br.Oto Tichý

14.3. – 4. postní – Laetare
br.f. Luděk Korpa
s vysluhováním sv. Večeře Páně

21.3. – 5. neděle postní –Judica
br.Karel Cuchal

28.3. – 6. neděle postní – Palmarum (Květná)
br.f. Jaroslav Vokoun
s vysluhováním sv. Večeře Páně

Posezení s povídáním u kávy a čaje, které jsme byli zvyklí po bohoslužbách dělat, není z důvodu anticovidových opatření momentálně možno konat.
Ale rozhovory v prostorách kostela či na zahradě před ním určitě možné jsou. I proto se na vás všechny těšíme!

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2021 Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic Design by SRS Solutions