Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic

"Jeden jest Mistr váš, Kristus, vy pak všichni bratři jste." Mat. 23,8

Úvodní sloka
Vstup: Sk 13:23 23A z Davidova potomstva dal Bůh Izraeli podle svého slibu celý článek…

Úvodní sloka

Vstup: Ž 63:2-3  Bože, tys Bůh můj! Hledám celý článek…

Tuto sobotu zveme na besedu s lékařem, laickým kazatelem, nakladatelem (etc.)

 

Zdeňkem Susou

 

v našem kostele od 18 hodin

 

na téma

 

Nemoc a zdraví z pohledu lékaře a evangelíka.

 

Těšíme se na vás!

Úvodní sloka
Píseň: 368 Ó Tvůrce, Duchu Svatý, přijď
1. čtení: 1Kor 12:3
3Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne: „Ježíš buď proklet,“ a že nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ leč v Duchu svatém.

Slovíčko pro děti:

Chvála: 78 Pane Bože, přijď k nám

Kázání: Mk 9:38-40

38Jan mu řekl: „Mistře, viděli jsme celý článek…

Úvodní sloka

Vstup: Ž 27

Píseň: 440 Ozvi se, Pane můj

Úvod k modlitbám

1. čtení: 1Pt 3:13-16

13Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro? celý článek…

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic Design by SRS Solutions