Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic

"Jeden jest Mistr váš, Kristus, vy pak všichni bratři jste." Mat. 23,8

Prohlížet příspěvky v kategorii: Pozvánky na akce sboru

Slovo z Micheáše 4:3 v podobě tradiční hebrejské písně zde.
(Slovo bude zmíněno v nedělním kázání.)

V hojném počtu jsme se sešli ke sledování dokumentu o páteru Toufarovi.

… se nachází zde. Všichni jsou srdečně zváni!

Pokud není oznámeno jinak, probíhají bohoslužby i setkání v týdnu po dobu letních prázdnin pravidelně, vizte sborový program.

Tuto neděli bude u nás kázat host, bratr pastor Vít Dan Kolinger z Církve živého Boha v Praze, Hořovicích a Příbrami.

               

Ve středu v 18 hodin zveme na pravidelné setkání u kávy a čaje (nejen) nad Biblí, kde si připomeneme památku slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a také mistra Jana Husa.

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2023 Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic Design by SRS Solutions