v merklínském evangelickém kostele
v neděli 29. ledna od 9:00
bohoslužbu povede
br.f. Ondřej Pellar
po jejím skončení následuje
koncert skupiny
POPLETIVO
A na závěr nebude chybět ani tradiční povídání
u kávy a čaje. Všichni jste srdečně zváni!