5.3. – 2. neděle postní – Reminiscere
br. Oto Tichý

12.3. – 3. neděle postní – Oculi
br. Radim Škaloud
s vysluhováním sv. Večeře Páně

19.3. – 4. neděle postní – Laetare
br. Oto Tichý

26.3. – 5. neděle postní – Judica
br.f. Jan Satke
s vysluhováním sv. Večeře Páně
VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ

Začínáme vždy v 9:00.
Po skončení bohoslužebného shromáždění se scházíme
k rozhovorům u kávy a čaje.
Těšíme se na každého z vás!