4.11. – ses.f. Marie Reyter – s vysluhováním sv. Večeře Páně

11.11 – br. Jan Krejčí

18.11. – ses.f. Marie Reyter – s vysluhováním sv. Večeře Páně

25.11. – br. Karel Cuchal – poslední neděle církevního roku

Bohoslužby začínají vždy v 9:00.
Po jejich skončení se scházíme k povídání (a zpívání) u kávy a čaje. Těšíme se i na vás!