Pravidelné vysluhování sv. Večeře Páně je od ledna posunuto na 2. a 4. neděli v měsíci

6.1. – svátek Zjevení Páně
br. Jiří Kantor (z kaz.st. Nýřany)

13.1. – 1. neděle po Zjevení Páně
br.f. Luděk Korpa
s vysluhováním sv. Večeře Páně

20.1. – 2. neděle po Zjevení Páně
br.j. Ondřej Pellar

27.1. – 3. neděle po Zjevení Páně
ses.f. Marie Reyter
s vysluhováním sv. Večeře Páně

Bohoslužby začínají vždy v 9:00 hod.
Po jejich skončení se scházíme k rozhovorům
nad kávou, čajem a něčím malým k tomu.

Těšíme se i na vás!