I když jsme počtem členů počítáni mezi tzv. malé sbory, je i pro nás počet 6 účastníků na bohoslužbách příliš malý. Kazatel, varhanice + 4 další … Minimálně na třikrát …
I z tohoto důvodu, a také s ohledem na zdraví členů našeho sboru, nejbližší bohoslužby rušíme. Zcela jistě tedy budou zrušeny bohoslužby v neděli 18. října. A nejspíše i ty následující. Byť v srdcích chováme naději, že situace se uklidní a tak by, jak bylo avizováno, mohlo po týdnu dojít ke zmírnění přijatých opatření.
Ať je pro vás všechny i tato podivná doba časem požehnání!