2.5. – 5. neděle velikonoční – Cantate
br. Oto Tichý

9.5. – 6. neděle velikonoční – Rogate
br.f. Luděk Korpa
s vysluhováním sv. Večeře Páně

16.5. – 7. neděle velikonoční – Exaudi
br. Karel Cuchal

23.5. – Svatodušní neděle – Letnice
br.f. Jaroslav Vokoun
s vysluhováním sv. Večeře Páně

pátek 28.5. od 18:00 – NOC KOSTELŮ (program připravujeme)

30.5. – Neděle svaté Trojice
br.f. Tomáš Matouš Živný
s vysluhováním sv. Večeře Páně

Společné posezení u kávy a čaje zatím stále možné není. K rozhovorům po bohoslužbách je možno využít prostor v kostele nebo na farní zahradě. Těšíme se na každého z vás!