18:00 – 18:05
Zvon – zahájení Noci kostelů zvoněním zvonu

20:00 – 21:00
Varhanní koncert
Celou řadu skladeb zahraje na varhany merklínský muzikant Yarda Vacík. Čas nemusí být nutně omezen uvedeným rozpětím

Celovečerní program:

Prohlídky kostela
Komentované i nekomentované prohlídky všech prostor kostela, včetně těch, kam se při bohoslužbách běžně nepodíváte.

Rozhovory a modlitby
Během celého večera je prostor pro (nejen) duchovní rozhovory a případné modlitby.

Prohlídky prostor Stacionáře Plamínek (v prostorách farního bytu)
Prohlídky prostor Stacionáře Plamínek, který po dobu rekonstrukce své budovy v Kostelní ulici využívá prostory farního bytu našeho sboru. Spojeno s možností zakoupení výrobků.

Nocí kostelů s Plamínkem
Cesta obcí Merklín, kde vás na několika stanovištích čekají otázky připravené právě ve Stacionáři Plamínek. Cíl bude u našeho kostela a čekají vás v něm drobné odměny. Ti, kdo dojdou až za tmy, si užijí světlo loučí. možno „cestovat“ už odpoledne!