6.6. – Neděle po sv. Trojici
br. Oto Tichý

13.6. – 2. neděle po sv. Trojici
SBOROVÝ DEN – 90 let od otevření kostela
od 9:00 slavnostní bohoslužba
za aktivní účasti minulých i současných kazatelů sboru
s vysluhováním sv. Večeře páně
od 14:00 duchovní promluvy + modlitby
prokládané písněmi ze SVÍTÁku
(hraje Sband ze sboru Plzeň Západ)

pondělí 14.6. od 18:00 – povídání s muzikou
(nejen) na Spirituál Kvintet budou vzpomínat JIŘÍ a ZDENA TICHOTOVI
hrát bude skupina ELIAS z Klatov

20.6. – 3. neděle po sv. Trojici
br. Karel Cuchal

27.6. – 4. neděle po sv. Trojici
br.f. Jaroslav Vokoun
s vysluhováním sv. Večeře Páně