1.8. – neděle 9. po sv. Trojici
br. Oto Tichý

8.8. – neděle 10. po sv. Trojici
br. Jan Krejčí

15.8. – neděle 11. po sv. Trojici
br.f. Luděk Korpa
s vysluhováním sv. Večeře Páně

22.8. – neděle 12. po sv. Trojici
br. Karel Cuchal

29.8. – neděle 13. po sv. Trojici
br.f. Tomáš Matouš Živný
s vysluhováním sv. Večeře Páně

Slavení sv. Večeře Páně je v srpnu výjimečně přeloženo na 3.a 5. neděli!!!

Po bohoslužbách se už opět scházíme k tradičním rozhovorům u kávy a čaje. I k nim jste všichni srdečně zváni!

Požehnaný čas vám všem!