14.11. – 24. neděle po sv. Trojici
Sborový den
host – br.f. Zvonimír Šorm
s vysluhováním sv. Večeře Páně
po bohoslužbách následuje
při kávě a čaji povídání o Večeři Páně
na závěr bude společný oběd

21.11. – poslední neděle církevního roku
br. Oto Tichý

24.11. – 1. neděle adventní
br.f. Tomáš Matouš Živný
s vysluhováním sv. Večeře Páně

Začínáme vždy v 9:00.
Po skončení bohoslužebného shromáždění
se scházíme k rozhovorům u kávy a čaje.
Těšíme se na každého z vás!