(kazatelské obsazení nedělí se může postupně měnit)

neděle 2.1.2022
novoroční bohoslužba
br. Oto Tichý
s vysluhováním sv. Večeře Páně

9.1. – 1. neděle po Zjevení Páně
br. Oto Tichý

16.1. - 2. neděle po Zjevení Páně
br. Oto Tichý

23.1.- 3. neděle po Zjevení Páně
br.f. Jan Satke
s vysluhováním sv. Večeře Páně

30.1.- 4. neděle po Zjevení Páně
br. Jan Krejčí

Nedělní bohoslužby začínají vždy v 9:00 hod.
Po jejich skončení se scházíme k rozhovorům u kávy a čaje.
Jsou možné i individuální rozhovory s některým z přítomných duchovních. Všichni jste srdečně zváni!