3.4. – 5. postní neděle (Judica)
br. Oto Tichý

10.4. – Květná neděle (Palmarum)
ses.f. Marie Reyter
s vysluhováním sv. Večeře Páně

15.4. – Velký pátek – od 18:00 hod !!!
br.f. Luděk Korpa
s vysluhováním sv. Večeře Páně

17.4. – Velikonoční neděle
br.f. Jaroslav Vokoun
s vysluhováním sv. Večeře Páně

18.4. – Velikonoční pondělí
br.f. Jan Satke
s vysluhováním sv. Večeře Páně

24.4. – br.f. Jan Satke
s vysluhováním sv. Večeře Páně

Pokud není uvedeno jinak, začínají bohoslužby vždy v 9:00.
Po jejich skončení jsou všichni zváni k popovídání u kávy a čaje.
ěšíme se i na vás!!!