Br.f. Luděk Korpa se ze zdravotních důvodů omluvil, ale to neznamená, že bohoslužbu zrušíme.
Vše proběhne tak jak má, jen s jiným služebníkem.
V pátek 15. dubna od 18:00 nám slovem a vysluhováním sv. Večeře Páně
poslouží br. Jiří Kantor.
Těšíme se!