5.6. – Svatodušní neděle
br.f. Jaroslav Vokoun
s vysluhováním sv. Večeře Páně

pátek 10.6. – Noc kostelů
v čase 18:00-24:00 bude náš kostel otevřen
program na plakátech

12.6. – neděle svaté Trojice
br. Oto Tichý
s vysluhováním sv. Večeře páně

19.6. – neděle 1. po sv. Trojici
br. Karel Cuchal

26.6. – neděle 2. po sv. Trojici
br.f. Luděk Korpa
s vysluhováním sv. Večeře Páně

Po bohoslužbách se scházíme k rozhovorům u kávy a čaje.
I k nim jste všichni srdečně zváni!

Požehnaný čas vám všem!