4.9. – neděle 12. po sv. Trojici
br.f. Martin T. Zikmund
s vysluhováním sv. Večeře Páně

11.9. – neděle 13. po sv. Trojici
ses.f. Marie Reyter
s vysluhováním sv. Večeře Páně

18.9. – neděle 14. po sv. Trojici
br. Karel Cuchal

25.9. – neděle 15. po sv. Trojici
br. Oto Tichý
s vysluhováním sv. Večeře Páně

Po bohoslužbách se scházíme k tradičním rozhovorům u kávy a čaje.
I k nim jste všichni srdečně zváni!
Požehnaný čas vám všem!