2.10. – den Díkůčinění za úrodu
s vysluhováním sv. Večeře Páně
br. Oto Tichý

9.10. – neděle 17. po sv. Trojici
ses.f. Marie Reyter
s vysluhováním sv. Večeře páně

16.10. – neděle 18. po sv. Trojici
br.f. Jaroslav Vokoun

23.10. – neděle 19. po sv. Trojici
br.f. Jan Satke
s vysluhováním sv. Večeře Páně

30.10. – neděle 20. po sv. Trojici
br. Karel Cuchal

Po bohoslužbách se scházíme k tradičním rozhovorům u kávy a čaje.
I k nim jste všichni srdečně zváni!

Požehnaný čas vám všem!