6.11. – neděle 21. po sv. Trojici
br. Jan Krejčí

13.11. – neděle 22. po sv. Trojici
br. Radim Škaloud
s vysluhováním sv. Večeře Páně (br. Oto Tichý)

20.11. – poslední neděle církevního roku
br. Oto Tichý

27.11. – 1. neděle adventní
br.f. Jan Satke
s vysluhováním sv. Večeře Páně

Po bohoslužbách se scházíme k tradičním rozhovorům
u kávy a čaje. I k nim jste všichni srdečně zváni!

Požehnaný čas vám všem!