www.celosum.cz – aktuality i historie „Celošumavských shromáždění“ v Klatovech

www.radost.diakoniecce.cz - středisko diakonie ČCE v Merklíně

www.specialniskolamerklin.cz/ - Základní škola speciální Merklín

cs.wikipedia.org – stránky o našem sboru

cs.wikipedia.org - stránky o katolickém kostele sv. Mikuláše v Merklíně

www.e-cirkev.cz  - oficiální web Synodní rady ČCE

www.evangnet.cz - evangelický web, najdete tam spoustu různých odkazů, hlavně pak na všechny sbory a kazatele naší církve

www.prestice.evangnet.cz

www.kdyne.evangnet.cz

www.domazlice.evangnet.cz

www.chrast.evangnet.cz

www.ea.cz/ - Česká evangelikální aliance

www.ekumenickarada.cz - webové stránky Ekumenické rady církví

www.kmspraha.cz/ - Křesťanská misijní společnost, m.j. vydává časopis Život víry

www.timdvadva.net - web pro děti a pro všechny, kdo s dětmi chtějí pracovat

www.mcmyska.cz – stránky merklínského mateřského centra