Diakonie ČCE pomáhá likvidovat následky povodně

DČCE se zapojila do pomoci lidem postiženým povodní na Moravě. V terénu pracuje přes 20 dobrovolníků, v záloze je dalších cca 50 lidí ochotných vyrazit na pomoc.

Základny, odkud jsou dobrovolníci vysíláni, jsou zřízeny v Hodslavicích, v Novém Jičíně, od dnešního dne bude také fungovat základna v Javorníku v Jeseníkách. Dobrovolníci pracují v sedmičlenných týmech vedených zkušeným vedoucím. Pomáhají při vyklízení zařízení zničených domů, čistění od bahna, otloukají omítky aj. Dobrovolníci jsou vybaveni pracovními nástroji, ochrannými pomůckami. DČCE se stará o jejich stravu, ubytování a zajišťuje zásobování hygienickými a desinfekčními prostředky. DČCE zapůjčila zdarma domácnostem postižených povodní přes 90 vysoušečů.

„Do terénu na Moravu jsme vyrazili už koncem minulého týdne, „ říká koordinátora humanitární pomoci DČCE Olga Mutlová a pokračuje: „obhlédli jsme terén a přímo na místě zjišťovali, co je potřeba udělat. Letošní povodně se liší od těch předchozích, voda se územím prohnala, domy nezůstaly dlouho ve vodě stát.“

Diakonie ČCE začala s poskytováním pomoci postiženým záplavami jako jedna z prvních již v roce 1997 během povodní na Moravě. V roce 2002 při záplavách bylo v Praze zřízeno Povodňové koordinační centrum, které vysílalo dobrovolníky na jednotlivé základny v zátopových oblastech. Od povodní v roce 2002 se DČCE zapojila do Integrovaného záchranného systému v ČR a pravidelně organizuje každým rokem školení dobrovolníků, kteří jsou připraveni pomoci při mimořádných událostech. V evidenci je v současné době okolo 100 vyškolených dobrovolníků.