Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic

"Jeden jest Mistr váš, Kristus, vy pak všichni bratři jste." Mat. 23,8

Dnes přidáno nové, t.j. srpnové číslo.

Ve fotogalerii najdete odkaz na fotky z ordinace nových presbyterů

Dne 26.7.2009 od 16:00 se uskuteční setkání s ALANEM VINCENTEM (USA /UK), který bude kázat a vyučovat na téma : „Mějte víru Boží“

KDE :  ve velkém sále ZUŠ J.Kličky, Plánická ul., Klatovy (naproti kostelu sv. Vavřince)

ALAN VINCENT káže a vyučuje už 45 let v církvích a křesťanských hnutích po celém světě. Původně se zabýval vědeckým výzkumem ve firmě Kodak a byl ateistou až do roku 1958, kdy se svou manželkou Eileen uvěřil v Ježíše Krista. Pět let poté odešli na misii do Indie. Skrze jejich působení došlo roku 1972 v indické Bombaji k duchovnímu průlomu a během čtyř let tam uvěřilo v Ježíše Krista přibližně 100 000 lidí. V Indii strávili celkem 13 let. Po návratu Alan založil a vedl křesťanské společenství v Hertfordshiru v Anglii. Od roku 1991 žije v San Antoniu, USA. V současnosti  vyučuje a předává své zkušenosti a zjevení podložené desetiletími služby Bohu. Alan Vincent se též často modlí za uzdravení nemocných a byl svědkem řady zázraků, která Bůh během jeho služby vykonal.

Očekáváme, že během večera se Alan bude modlit za uzdravení nemocných, kteří přijdou na toto shromáždění.
Tato akce je otevřená pro veřejnost.
Zveme Vás. Sbor Křesťanské společenství Klatovy

Diakonie ČCE pomáhá likvidovat následky povodně

DČCE se zapojila do pomoci lidem postiženým povodní na Moravě. V terénu pracuje přes 20 dobrovolníků, v záloze je dalších cca 50 lidí ochotných vyrazit na pomoc.

Základny, odkud jsou dobrovolníci vysíláni, jsou zřízeny v Hodslavicích, v Novém Jičíně, od dnešního dne bude také fungovat základna v Javorníku v Jeseníkách. Dobrovolníci pracují v sedmičlenných týmech vedených zkušeným vedoucím. Pomáhají při vyklízení zařízení zničených domů, čistění od bahna, otloukají omítky aj. Dobrovolníci jsou vybaveni pracovními nástroji, ochrannými pomůckami. DČCE se stará o jejich stravu, ubytování a zajišťuje zásobování hygienickými a desinfekčními prostředky. DČCE zapůjčila zdarma domácnostem postižených povodní přes 90 vysoušečů.

„Do terénu na Moravu jsme vyrazili už koncem minulého týdne, „ říká koordinátora humanitární pomoci DČCE Olga Mutlová a pokračuje: „obhlédli jsme terén a přímo na místě zjišťovali, co je potřeba udělat. Letošní povodně se liší od těch předchozích, voda se územím prohnala, domy nezůstaly dlouho ve vodě stát.“

Diakonie ČCE začala s poskytováním pomoci postiženým záplavami jako jedna z prvních již v roce 1997 během povodní na Moravě. V roce 2002 při záplavách bylo v Praze zřízeno Povodňové koordinační centrum, které vysílalo dobrovolníky na jednotlivé základny v zátopových oblastech. Od povodní v roce 2002 se DČCE zapojila do Integrovaného záchranného systému v ČR a pravidelně organizuje každým rokem školení dobrovolníků, kteří jsou připraveni pomoci při mimořádných událostech. V evidenci je v současné době okolo 100 vyškolených dobrovolníků.

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2023 Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic Design by SRS Solutions