Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic

"Jeden jest Mistr váš, Kristus, vy pak všichni bratři jste." Mat. 23,8

Prohlížet příspěvky v kategorii: Starší příspěvky

Od tohoto pátku (tj. od 20. října) se opět začne scházet skupinka (nejen) našich dětí. Začátek jsme oproti minulosti posunuli na 15:00 hod!!!
Na prvním setkání se budeme seznamovat a společně hledat to, co by nás dohromady mohlo bavit. Určitě však budeme zpívat chvály a modlit se za to, aby nás (vždy) příště přišlo víc :-)

1.10. – br.f. František Pavlis
slavnost Díkčinění za úrodu,
s vysluhováním sv. Večeře Páně

8.10. – br. Oto Tichý

15.10. – ses.f. Marie Reyter
s vysluhováním sv. Večeře Páně

22.10. – br. Karel Cuchal

29.10. – br.f. Jaroslav Vokoun
slavnostní bohoslužba ke Dni reformace
s vysluhováním sv. Večeře Páně

Bohoslužby začínají v 9.00 hod. Po jejich skončení se scházíme k povídání u kávy a čaje.
Všichni jste srdečně zváni!

Od 1. září 2017 jsme po nějaké době opět administrovaným sborem. (Staro)novým administrátorem byl ustanoven br.f. Jan Satke. Těšíme se na spolupráci a zároveň doufáme, že se nám co nejdříve podaří najít kazatele či kazatelku, se srdcem pro tak trochu misijní práci na „divokém Západě“ :-)

… je zde. Těšíme se na vás.

Na dnešním setkání (nejen) na Biblí jsme poslouchali pořad o svátku stánků, jak o něm mluví kniha Leviticus.

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic Design by SRS Solutions