O Starém Zákoně:

 

O Novém Zákoně:

 

A o kánonu celé Bible:

  • prof. Jan Heller