7.8. – neděle 8. po sv. Trojici
ses.f. Marie Reyter

14.8. – neděle 9. po sv. Trojici
br. Oto Tichý
s vysluhováním sv. Večeře Páně

21.8. – neděle 10. po sv. Trojici
br. Karel Cuchal

28.8. – neděle 11. po sv. Trojici
br.f. Jan Satke
s vysluhováním sv. Večeře Páně

Po bohoslužbách se scházíme k tradičním rozhovorům u kávy a čaje. I k nim jste všichni srdečně zváni!

Požehnaný čas vám všem!