Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic

"Jeden jest Mistr váš, Kristus, vy pak všichni bratři jste." Mat. 23,8

6.3. – 1. neděle postní – Invocavit
br. Radim Škaloud

13.3. – 2. neděle postní – Reminiscere
br. Oto Tichý
s vysluhováním sv. Večeře Páně

20.3. – 3. neděle postní – Oculi
br.f. Václav Hurt
Sborový den s besedou na téma
vysluhování sv. Večeře Páně

27.3. – 4. neděle postní –Laetare
br.f. Jan Satke
s vysluhováním sv. Večeře Páně

Začínáme vždy v 9:00.
Po skončení bohoslužebného shromáždění se scházíme k rozhovorům u kávy a čaje. Těšíme se na každého z vás!

6.2. – Poslední neděle po Zjevení Páně
br. Oto Tichý

13.2. – neděle Septuagesimae
br. Oto Tichý
s vysluhováním sv. Večeře Páně

20.2. – neděle Sexagesimae
br.fr. Jaroslav Vokoun

27.2. – neděle Estomihi
br.f. Jan Satke
s vysluhováním sv. Večeře Páně

Začínáme vždy v 9:00. Po skončení bohoslužebného shromáždění se scházíme k rozhovorům u kávy a čaje. Těšíme se na každého z vás!

(kazatelské obsazení nedělí se může postupně měnit)

neděle 2.1.2022
novoroční bohoslužba
br. Oto Tichý
s vysluhováním sv. Večeře Páně

9.1. – 1. neděle po Zjevení Páně
br. Oto Tichý

16.1. - 2. neděle po Zjevení Páně
br. Oto Tichý

23.1.- 3. neděle po Zjevení Páně
br.f. Jan Satke
s vysluhováním sv. Večeře Páně

30.1.- 4. neděle po Zjevení Páně
br. Jan Krejčí

Nedělní bohoslužby začínají vždy v 9:00 hod.
Po jejich skončení se scházíme k rozhovorům u kávy a čaje.
Jsou možné i individuální rozhovory s některým z přítomných duchovních. Všichni jste srdečně zváni!

5.12. – 2. neděle adventní
br. Pavel Šalom – čtené bohoslužby

12.12. – 3. neděle adventní
br.f. Jaroslav Vokoun
s vysluhováním sv. Večeře Páně

19.12. – 4. neděle adventní
br. Oto Tichý

pátek 24.12. – od 22:00 hod!!!
Štědrovečerní bohoslužba
br.f. Jan Satke

sobota 25.12. – od 9:00 hod
Boží hod vánoční
br. Jan Krejčí
s vysluhováním sv. Večeře Páně

neděle 26.12. – od 9:00 hod
svátek mučedníka Štěpána
br.f. Jaroslav Vokoun
s vysluhováním sv. Večeře Páně

Kazatelské obsazení bohoslužeb se může měnit v závislosti na COVIDu a dalších nemocech.

Ve dnech 23. A 24. prosince si k nám budete moci přijít pro
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Přesné časy otevření kostela budou už brzy na plakátech a pozvánkách

14.11. – 24. neděle po sv. Trojici
Sborový den
host – br.f. Zvonimír Šorm
s vysluhováním sv. Večeře Páně
po bohoslužbách následuje
při kávě a čaji povídání o Večeři Páně
na závěr bude společný oběd

21.11. – poslední neděle církevního roku
br. Oto Tichý

24.11. – 1. neděle adventní
br.f. Tomáš Matouš Živný
s vysluhováním sv. Večeře Páně

Začínáme vždy v 9:00.
Po skončení bohoslužebného shromáždění
se scházíme k rozhovorům u kávy a čaje.
Těšíme se na každého z vás!

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2023 Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic Design by SRS Solutions