Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic

"Jeden jest Mistr váš, Kristus, vy pak všichni bratři jste." Mat. 23,8

Úvodní sloka

Vstup: Ž 27

Píseň: 440 Ozvi se, Pane můj

Úvod k modlitbám

1. čtení: 1Pt 3:13-16

13Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro? celý článek…

Úvodní sloka
Vstup: Ž 95:1 1Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem celý článek…

● Úvodní sloka
● Vstup: Ž 66 1Pro předního zpěváka, žalmová píseň. Hlahol Bohu, celá země! 2Pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho chválu šiřte chvalozpěvem. 3Řekněte Bohu: Jakou bázeň vzbuzují tvé činy! Pro tvoji nesmírnou moc se vtírají v tvou přízeň i celý článek…

Úvodní sloka
Vstup: Ž 98
Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil celý článek…

● Úvodní sloka
● Vstup:     Ž 33 1Zaplesejte, spravedliví, Hospodinu, celý článek…

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic Design by SRS Solutions