Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic

"Jeden jest Mistr váš, Kristus, vy pak všichni bratři jste." Mat. 23,8

Merklínská kazatelna v červenci
(jak už víte, tak čas od času se služebník může i na poslední chvíli proměnit)

3.7. – neděle 3. po sv. Trojici
ses.f. Marie Reyter

10.7. – neděle 4. po sv. Trojici
br.f. Jaroslav Vokoun
s vysluhováním sv. Večeře páně

17.7. – neděle 5. po sv. Trojici
br. Karel Cuchal

24.7. – neděle 6. po sv. Trojici
ses.f. Marie Reyter
s vysluhováním sv. Večeře Páně

31.7. – neděle 7. po sv. Trojici
br.f. Jan Satke

Po bohoslužbách se scházíme k tradičním rozhovorům u kávy a čaje.
I k nim jste všichni srdečně zváni!
Požehnaný prázdninový čas vám všem!

5.6. – Svatodušní neděle
br.f. Jaroslav Vokoun
s vysluhováním sv. Večeře Páně

pátek 10.6. – Noc kostelů
v čase 18:00-24:00 bude náš kostel otevřen
program na plakátech

12.6. – neděle svaté Trojice
br. Oto Tichý
s vysluhováním sv. Večeře páně

19.6. – neděle 1. po sv. Trojici
br. Karel Cuchal

26.6. – neděle 2. po sv. Trojici
br.f. Luděk Korpa
s vysluhováním sv. Večeře Páně

Po bohoslužbách se scházíme k rozhovorům u kávy a čaje.
I k nim jste všichni srdečně zváni!

Požehnaný čas vám všem!

1.5. – 3. neděle velikonoční – Misericordias Domini
br. Radim Škaloud

8.5. – 4. neděle velikonoční – Jubilate
ses.f. Marie Reyter
s vysluhováním sv. Večeře Páně

15.5. – 5. neděle velikonoční – Cantate
br. Karel Cuchal

22.5. – 6. neděle velikonoční – Rogate
br.f. Jan Satke
s vysluhováním sv. Večeře Páně

29.5. – 7. neděle velikonoční – Exaudi
br.f. Jaroslav Vokoun

Po skončení bohoslužeb se scházíme ke společnému posezení u kávy a čaje.
K rozhovorům po bohoslužbách je možno využít také prostor v kostele nebo na farní zahradě.
Těšíme se na každého z vás!

Br.f. Luděk Korpa se ze zdravotních důvodů omluvil, ale to neznamená, že bohoslužbu zrušíme.
Vše proběhne tak jak má, jen s jiným služebníkem.
V pátek 15. dubna od 18:00 nám slovem a vysluhováním sv. Večeře Páně
poslouží br. Jiří Kantor.
Těšíme se!

3.4. – 5. postní neděle (Judica)
br. Oto Tichý

10.4. – Květná neděle (Palmarum)
ses.f. Marie Reyter
s vysluhováním sv. Večeře Páně

15.4. – Velký pátek – od 18:00 hod !!!
br.f. Luděk Korpa
s vysluhováním sv. Večeře Páně

17.4. – Velikonoční neděle
br.f. Jaroslav Vokoun
s vysluhováním sv. Večeře Páně

18.4. – Velikonoční pondělí
br.f. Jan Satke
s vysluhováním sv. Večeře Páně

24.4. – br.f. Jan Satke
s vysluhováním sv. Večeře Páně

Pokud není uvedeno jinak, začínají bohoslužby vždy v 9:00.
Po jejich skončení jsou všichni zváni k popovídání u kávy a čaje.
ěšíme se i na vás!!!

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2023 Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic Design by SRS Solutions