Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic

"Jeden jest Mistr váš, Kristus, vy pak všichni bratři jste." Mat. 23,8

7.11. – 23. neděle po sv. Trojici
br. Oto Tichý

14.11. – 24. neděle po sv. Trojici
br.f. Luděk Korpa
s vysluhováním sv. Večeře Páně

21.11. – poslední neděle církevního roku
br. Karel Cuchal

24.11. – 1. neděle adventní
br.f. Tomáš Matouš Živný
s vysluhováním sv. Večeře Páně

Začínáme vždy v 9:00.
Po skončení bohoslužebného shromáždění se scházíme k rozhovorům u kávy a čaje. Těšíme se na každého z vás!

Bohoslužby v neděli 31. října 2021
od 9:00
s připomenutím Dne reformace

slovem a vysluhováním sv. Večeře Páně
nám poslouží br. Oto Tichý

na závěr bohoslužeb bude vykonána sbírka
na JUBILEJNÍ TOLERANČNÍ DAR

Po bohoslužbách jste všichni zváni
k rozhovorům u kávy a čaje!

A nezapomeňte na změnu času!

3.10. – den Díkůvzdání za úrodu
s vysluhováním sv. Večeře Páně
br. Oto Tichý

10.10. – neděle 19. po sv. Trojici
br.f. Luděk Korpa
s vysluhováním sv. Večeře páně

17.10. – neděle 20. po sv. Trojici
br. Karel Cuchal

24.10. – neděle 21. po sv. Trojici
br.f. Jaroslav Vokoun
s vysluhováním sv. Večeře Páně

31.10. – neděle 22. po sv. Trojici
ještě v jednání

Po bohoslužbách se scházíme k tradičním rozhovorům u kávy a čaje.
I k nim jste všichni srdečně zváni!
Požehnaný čas vám všem!

5.9. – neděle 14. po sv. Trojici
br. Oto Tichý

12.9. – neděle 15. po sv. Trojici
br.f. Luděk Korpa
s vysluhováním sv. Večeře páně

19.9. – neděle 16. po sv. Trojici
br. Karel Cuchal

26.9. – neděle 17. po sv. Trojici
br.f. Ondřej Pellar
s vysluhováním sv. Večeře Páně

Po bohoslužbách se už opět scházíme k tradičním rozhovorům u kávy a čaje.
I k nim jste všichni srdečně zváni!
Požehnaný čas vám všem!

1.8. – neděle 9. po sv. Trojici
br. Oto Tichý

8.8. – neděle 10. po sv. Trojici
br. Jan Krejčí

15.8. – neděle 11. po sv. Trojici
br.f. Luděk Korpa
s vysluhováním sv. Večeře Páně

22.8. – neděle 12. po sv. Trojici
br. Karel Cuchal

29.8. – neděle 13. po sv. Trojici
br.f. Tomáš Matouš Živný
s vysluhováním sv. Večeře Páně

Slavení sv. Večeře Páně je v srpnu výjimečně přeloženo na 3.a 5. neděli!!!

Po bohoslužbách se už opět scházíme k tradičním rozhovorům u kávy a čaje. I k nim jste všichni srdečně zváni!

Požehnaný čas vám všem!

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2023 Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic Design by SRS Solutions