Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic

"Jeden jest Mistr váš, Kristus, vy pak všichni bratři jste." Mat. 23,8

Přinášíme novoroční kázání prof. Jaroslava Vokouna z našeho sboru. Toto kázání bratr profesor ještě užíval, proto je přinášíme až nyní.

1Kor 10,(7-)12-14

celý článek…

Více vizte ve zprávě ČT24.
Chvála Pánu!

● Úvodní sloka
● Vstup: apoštolský pozdrav
● Píseň: 677 Až doposud nás provází
● Modlitba
● 1. čtení: Rt 2:2-12 2Moábská Rút řekla Noemi: „Ráda bych šla na pole sbírat celý článek…

● Úvodní sloka
● Apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Amen.
● Píseň: 384 Pomoz mi, můj Pane
● Modlitba
● 1. čtení: J 4:1-26 1Když se Pán dověděl, že farizeové uslyšeli, jak on získává a křtí více učedníků než celý článek…

● Úvodní sloka
● Vstup
● Píseň: 65 Na Sionu se čest Ti dává
● Modlitba
● 1. čtení: Mi 4:1-5
1I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit národy. 2Mnohé pronárody půjdou a budou se pobízet: „Pojďte, vystupme na Hospodinovu horu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my budeme chodit po jeho stezkách.“ Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. 3On bude soudit celý článek…

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 Farní sbor ČCE v Merklíně u Přeštic Design by SRS Solutions